3 สิ่ง ที่แยกคนประสบความสำเร็จ ออกจากคนที่ “ไม่” ประสบความสำเร็จ

3 สิ่ง ที่แยกคนประสบความสำเร็จ ออกจากคนที่ “ไม่” ประสบความสำเร็จ นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วทุกคน พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องที่สร้างกันง่ายๆ คุณต้องอดทนมากพอ [...]