3 สิ่ง ที่แยกคนประสบความสำเร็จ ออกจากคนที่ “ไม่” ประสบความสำเร็จ

3 สิ่ง ที่แยกคนประสบความสำเร็จ
ออกจากคนที่ “ไม่” ประสบความสำเร็จ

นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วทุกคน พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
“ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องที่สร้างกันง่ายๆ
คุณต้องอดทนมากพอ และลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ
ซึ่งนี่เองที่ทำให้ใครหลายๆ คน เบื่อ ไม่ทน
อยากทำอะไรใหม่ๆ และยอมปล่อยมือจากเป้าหมายที่อยู่ตรงหน้า
ทั้งที่จริงๆ แล้ว เป้าหมายนั้นอาจจะเป็นบันได
ที่ทำให้คุณก้าวไปถึงยอดธงที่คุณต้องการอยู่ก็ได้

Steve Jobs กล่าวไว้ว่า “สิ่งที่แบ่งแยกคนประสบความสำเร็จ
ออกจากคนที่ “ไม่” ประสบความสำเร็จ คือความมุมานะพยายามอย่างถึงที่สุด”
ซึ่งต้องประกอบไปด้วย 3 สิ่งนี้ครับ
ความอดทน ความอุตสาหะ และความเพียร
มาดูความหมายของทั้ง 3 คำกันครับ
ความอดทน คือ การยินดีที่จะรอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ แม้บางครั้งมันจะไม่ได้เป็นตามที่เราตั้งใจ แต่เราก็ยังอดทนรอและทำต่อไป

ความอุตสาหะ คือ ความอดทนกับความเหน็ดเหนื่อย ความยากของสิ่งที่ทำ แม้ว่าจะยังไม่ถึงฝั่งก็อดทนและทำต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ

ความเพียร คือ การลงมือทำที่ต่อเนื่องกัน ไม่ขาดตอน สม่ำเสมอ จนประสบความสำเร็จ รวมถึงมีความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วย

ความอดทน, ความอุตสาหะ และความเพียร
ทั้ง 3 สิ่งนี้ จะว่าไปแล้ว ก็เป็นเพียงแค่เฉดสีที่แตกต่างกัน
ของสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งเดียวกันนั่นเอง

ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ
บางคนมีคุณสมบัติเพียงหนึ่งหรือสองข้อ คือมีไม่ครบทั้งสามข้อ
บางคนมีความอุตสาหะ แต่ไม่มีความอดทน
บางคนมีความอดทน แต่ไม่มีความเพียร
จึงทำให้หลายคนที่ตั้งเป้าไว้ ทำไม่สำเร็จ
ทำได้แค่ครึ่งทางก็ล้มเลิกไป หรือไม่แม้แต่จะเริ่มต้นลงมือทำ
เพราะฉะนั้น เราทุกคนจำเป็นต้องมีทั้ง 3 สิ่งนี้ และมีอย่างแข็งแกร่งด้วย
เวลาที่คุณมีปัญหา ขอให้คุณคิดถึง 3 คำนี้
แล้วคุณจะมีคุณสมบัติที่คน “สำเร็จ” บนโลกมีกัน
เสริมและเพิ่มเติมอีกคำหนึ่งที่สำคัญ
นั่นคือ คำว่า “ขันติ” เป็นสิ่งที่เป็นขั้น Advance มากกว่า 3 คำข้างบน
ขันติ เป็นเรื่องของการรักษาสภาวะปกติของตนไว้ให้ได้
ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่ง ด้วยสิ่งที่น่าพอใจ หรือ ไม่น่าพอใจ ก็ตาม

ขันติ รวมเอาความอดทนอดกลั้น เข้าไว้ด้วยกัน
จึงหมายถึง อดทนในสิ่งที่ควร อดทนด้วยความเต็มใจและพอใจ
อดทน ในการละ หลีกเลี่ยงจากความชั่ว
อดทน ทำความดีต่อไปในทุกสถานการณ์
อดทน รักษาใจให้ผ่องใส ไม่เศร้าหมอง

ขันติ จึงเปรียบเสมือนการขุดขุมทรัพย์อันมีค่ามหาศาล
ดังคำกล่าวว่า “ขันติเป็นหนึ่งในวินัยที่ยากที่สุด แต่ผู้มีขันตินั้นแลจะมีชัยในที่สุด” – พระพุทธเจ้า

Recent Posts

Leave a Comment